OIDSROOZZ.nl

Opdracht voor 25 maart

Beste student,

 

Voor bijeenkomst 3 op 25 maart moeten jullie voorbereiden/doen/meebrengen:

- De theorie over morele ontwikkeling bestuderen.

- Als groep twee morele stellingen bedenken. Deze zijn voor twe debatten van 8 minuten. De leerlingen worden in twee groepen verdeeld, krijgen de stelling te horen en of ze het eens of oneens zijn. Of voor of tegen de stelling. Daarna krijgen ze 5 min voorbereidingstijd.

- Ik heb een voorzitter en tijdsbewaker nodig.

- De resterende tijd met de leerlingen kunnen jullie gebruiken om het Heinz-dilemma met een leerling te doen. Bereid dit voor!!

- Ik wil jullie concept zien van jullie eindopdracht. Jullie hebben een eerste feedback ontvangen van mij. In de les gaan jullie feedback geven op elkaars werk.

 

Succes!

 

Chantal van Ooijen - van der Lans

Regio Coördinator 

 

Instituut voor Lerarenopleidingen

Hogeschool Rotterdam

 

Museumpark 40

3015 CX Rotterdam

Tel: 06 51 436303

Email: Lancb@hr.nl

Opdracht voor 18 maart

Beste student,

Ik wil dat jullie het volgende voorbereiden voor onze bijeenkomst op maandag 18 maart:

- Je bestudeert/leest de theorie over cognitieve ontwikkeling. 
- Bij de theorie van Piaget bereid je een stelling voor waarover de leerlingen kunnen debatteren. De bedoeling is dat je de opmerkingen en het gesprek van de leerlingen in de theorie van Piaget kunt plaatsen.
- Je bedenkt een aantal juist/onjuist stellingen. Deze gaan we clusteren en voorleggen aan de leerlingen. Door de toelichting van de leerling op zijn keuze kun je ook weer de theorie van Piaget herkennen. 
- Je maakt een woordweb als eerste concept van je eindopdracht. Je gaat dus per hoofdstuk kiezen welke begrippen/theorieën/begrippen je gaat uitwerken voor je eindopdracht. Als je al praktijkvoorbeelden hebt kun je deze ook plaatsen in het woordweb. Je levert het A4-tje in bij mij aan het begin van de bijeenkomst. Er zijn digitale woordweb-sites te vinden, gratis!

Tot maandag!
Chantal van Ooijen