©2019 by Robert Mol.

OIDS ROOZZ & VPR - Leerwerktaak "Arrangeren digitaal leermateriaal" (ADL) - Robert Mol - Robert.Mol@OZHW.nl

Arrangeren digitaal leermateriaal 

(LWT ADL)

Onderwerp 5: Nadelen van ICT in het onderwijs

Je gaat nadenken over nadelen van ICT in het onderwijs.

- Welke nadelen ken je?

- Vraag aan andere studenten of ze nadelen weten

- Probeer bij elk nadeel een oplossing te bedenken/formuleren